Hur uppfattar du Melodifestivalen?

Denna undersökning vill kartlägga folks föreställningar kring Melodifestivalen. Vilken typ av tankar och idéer förknippar du med Melodifestivalen? Vad betyder Melodifestivalen för dig?

Undersökningen tar ungefär 5 minuter. Allt deltagande sker anonymt.

Denna undersökning och dess resultat syftar till att demonstrera hur Ideometrics fungerar och insamlat data kommer inte att användas på något annat sätt. Om du vill genomföra en egen undersökning, kontakta per.rohdin@ideometrics.se för ett testkonto.

Vid tekniska problem eller om du har frågor maila till info@ideometrics.se

Copyright © Ideometrics 2012